Hoogwaterbeschermings-programma en Deltares versterken innovatiekracht

HWBP-directeur Erik Wagener

“Wij hebben Deltares nodig voor frontlinieonderwerpen; omgekeerd profiteren de onderzoekers van ideeën en inzichten vanuit de praktijk”, aldus HWBP-directeur Erik Wagener. Deze vruchtbare kruisbestuiving is voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Deltares reden om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Het doel: versterking van de innovatiekracht.

Wat betekent deze overeenkomst voor de samenwerking tussen het HWBP en Deltares?

“Als HWBP staan we voor een enorme opgave: honderden kilometers aan dijk wachten op versterking. Die operatie vraagt om nieuwe ideeën en inzichten, kortom: innovatiekracht. Sinds onze start in 2013 helpt Deltares ons daar al bij. Het is een mooie, complementaire samenwerking. Wij hebben Deltares nodig voor allerlei ‘frontlinieonderwerpen’, maar omgekeerd reiken wij de onderzoekers vanuit de praktijk ideeën en inzichten aan, bijvoorbeeld als het gaat om waterveiligheid op de middellange en lange termijn. Op die manier is er sprake van een sterke wisselwerking. Met deze overeenkomst bestendigen we onze intensieve samenwerking en ontwikkelen we die verder.”

Dijkversterkingen moeten goedkoper en sneller, maar ook duurzamer. Kan Deltares daarbij helpen?

“Zeker, dit is een zoektocht waarin Deltares actief is betrokken. Het duurzaamheidsvraagstuk kent vele facetten. Hoe daag je de markt uit om dit op te pakken? Hoe kun je dijkversterkingen meer uitvoeren met gebiedseigen grond? Maar ook: welke veiligheidsscope kies je? Moet deze dijkversterking ook echt in deze omvang plaatsvinden? Want: de meest duurzame dijkversterking is uiteraard géén dijkversterking. Zeker als het gaat om het kiezen van de veiligheidsscope kan Deltares ons goed helpen met hun kennis van modelleren en simuleren.”

Innovatie in de praktijk: grofzandbarrière

De ‘grofzandbarrière’ is een van de innovaties die de samenwerking tussen het HWBP en Deltares heeft opgeleverd. Bij deze techniek wordt een sleuf van grof zand onder de dijk ingebracht als alternatief voor een metalen damwand. Deze ‘grofzandbarrière’ voorkomt dat kwelstromen onder de dijk fijn zand meevoeren (‘piping’ genoemd) en de stabiliteit van de dijk ondermijnen. Deltares heeft deze uitvinding eerst op laboratoriumschaal getest en daarna op grotere schaal in de Deltagoot. Nu wordt deze techniek bij Gameren voor het eerst in de praktijk gebracht. “En waarschijnlijk is dit dus duurzamer én goedkoper dan de traditionele oplossing. Een prachtig staaltje innovatie”, zegt HWBP-directeur Erik Wagener.

Lees meer over de Maakbaarheidsproef grofzandbarrière - Deltares

Hoe waarborgen jullie dat innovatie ook daadwerkelijk ‘landt’ in jullie projecten?

“Daarvoor werken we met een zogenoemde Kennis- en Innovatieagenda, opgesteld in samenwerking met onder meer Deltares. Hierin is vastgelegd hoe en op welke terreinen we innovatie verder willen brengen, samen met de waterschappen en andere kennisinstellingen uiteraard. Dan gaat het over zaken als: hoe ga je om met dijkbekleding, hoe ga je om met piping en met macrostabiliteit?


Maar we willen ook verder kijken. Bijvoorbeeld hoe we de overstromingsrisico-normen slim invullen. Dan gaat het dus over alternatieve strategieën naast dijkversterkingen. Kun je bijvoorbeeld ook met beheermaatregelen de gewenste waterveiligheid bereiken? Of, nog een stap verder: door via je ruimtelijke inrichting ‘waterveiligheidslandschappen’ te creëren. Kijk, wij zijn in de eerste plaats een dijkversterkingsprogramma – daar ligt onze focus – maar we willen ook oog houden voor het grotere plaatje. Bij dat systeemdenken kan Deltares ons bij uitstek helpen.”

Lees meer over het Onderzoek faalmechanisme piping Waddenzeekust - Deltares

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact met ons op.

Han Knoeff

Adviseur waterveiligheid

Ellen Tromp

Adviseur waterveiligheid