Stille installatie op zee

Geluidsoverlast op zee is een serieus probleem voor het welzijn van zeezoogdieren. Een probleem dat groter wordt naarmate de vraag om windmolenparken toeneemt. De gigantische palen voor windmolens moeten met veel kracht in de bodem van de zee worden geslagen. Door de krachten die dat slaan met zich meebrengen moeten er dikkere, en daarmee duurdere palen worden gebruikt. Op dit moment lossen installateurs de geluidsoverlast op door bijvoorbeeld een geluidsscherm van luchtbellen te maken en zo de geluidsgolven te dempen. Dat kost midden op zee tijd, geld, en moeite. 

GBM Works B.V. heeft een stillere funderingstechniek voor de offshore installatie van monopalen bedacht die op schaal getest is in ons geotechnische laboratorium.


In een perspexbuis van 4,2 m lang en 0,6 m in diameter werd er met verschillende combinaties van zanddichtheden en -lagen met variërende debieten geëxperimenteerd om zo meer inzicht te krijgen in het proces. Hiermee is onderzocht of de installatiemethode, een combinatie van de bodem verweken door injectie en het intrillen van de paal, voldoende snel en efficiënt is. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de Topsector Energie-regelingen die RVO uitvoert.

Lees meer over Stillere installatiemethode voor offshore wind monopiles getest bij Deltares

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact met ons op.

Ahmed Elkadi

Geotechnisch expert