Over tien jaar is de stad nog warmer

Hoe passen we ons aan?

Lees het artikel

In augustus meldde het IPCC dat het steeds warmer wordt op aarde. Over tien jaar zitten we op een permanente 1,5 graad meer. Dat daardoor weerspatronen veranderen, heeft aanzienlijke consequenties voor ons water en bodemgebruik, ook in steden. Om hittestress te voorkomen bijvoorbeeld. Het wordt in de stad al gauw 5 graden warmer dan in de niet bebouwde omgeving en ’s nachts koelt het minder af. Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor de gezondheid. 

Floris Boogaard werkt bij Deltares als expert stedelijk water en bodembeheer en is tevens lector Ruimtelijke transformaties (water) aan de Hanze Hogeschool. 


“Het hitte-eiland effect kun je laten afnemen door de stad groener te maken. Multifunctioneel groen met meer schaduw en minder stenen heeft ook andere grote voordelen. Bijvoorbeeld dat water weer in de bodem kan zakken. Daarmee blijft het grondwater op peil. Zo verminder je bodemdaling en paalrot. Is er meer waterinfiltratie nodig, dan helpt het loskoppelen van regenwater van het gemengde vuilwaterriool. Laat water naar wadi’s en regenwatertuinen stromen, of naar lager gelegen onverharde plekken waar het water in de grond kan zakken.”

Zorgen de voorspelde hevige regenbuien dan niet voor meer wateroverlast? Het weer wordt immers extremer. 

“Veel steden kijken of ze voor die hevige hoosbuien tijdelijk extra ruimte kunnen vinden voor de groene klimaatadaptieve voorzieningen, maar ook in de versteende infrastructuur zoals pleinen, holle wegen, rotondes en parkeergarages.”

Hittestress en burgerwetenschap CurioUs?

Vanuit de Hanze Hogeschool organiseerden Floris en Allard Roest (klimaatadaptatie) afgelopen zomer een burger-meetactie in de stad Groningen. Inwoners konden de temperatuur in huis meten en vulden een vragenlijst in. In slaapkamers werden temperaturen tot 40 °C gemeten. Met deze dataset kunnen onderzoekers van Deltares meer te weten komen over het voorkomen van hittestress. Wat werkt goed en wat niet?

Hoe zie je of en waar plannen gaan helpen?

“Plannen kunnen worden gemaakt als de risico’s en effecten goed in beeld zijn. Nederlandse gemeenten gebruiken klimaatstresstesten voor het vaststellen van knelpunten voor wateroverlast en hittestress en dialoog over de risico’s. Ter inspiratie staan meer dan 8000 (inter)nationale klimaatadaptieve voorbeelden op climatescan.nl. Voor steden buiten Nederland is er een toolbox genaamd de Adaptation Support Tool. Met deze tool wordt met belanghebbenden naar oplossingen gezocht en het effect op het stadsklimaat berekend. De Adaptation Support Tool is onder andere voor de stad Antananarivo in Madagascar gebruikt. De stad wilde vergroenen met als belangrijkste reden de overstromings­bescherming. De stad ligt vrij beschut in de bergen waardoor de temperatuur behoorlijk kan oplopen. Dan helpt schaduw van het hoge groen ook de hittestress verminderen. Meerdere steden maakten gebruik van de AST voor hun plannen: bijvoorbeeld New Orleans, Londen, Berlijn en Xiangtan in China.” 

Meer informatie

Floris Boogaard

Expert stedelijk water en bodembeheer

Aantal inwoners

Ca. 2 miljoen

Dagtemperatuur

25°C

Nachttemperatuur

15°C

Luchtvochtigheid

75%

Hoogte Antananarivo

1.276 m