Deltares Kort

Combineren van systeemkennis met data science

Hoe kunnen we de stabiliteit van het Nederlandse spoor verbeteren? En waar in de wereld zorgt ernstige watertekort tot geweld in conflictgebieden? Het zijn onderwerpen die terugkomen in de onderstaande video, waarmee we onze verscheidenheid aan werk laten zien.


Door onze systeemkennis te combineren met data science, kunnen we de wereld waarin we leven beter begrijpen en eraan bijdragen om geavanceerde problemen aan te pakken. Bij Deltares zetten we ons in om al onze kennis en kunde in te zetten om deltagebieden in de wereld leefbaar en veilig te houden.

Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares wordt momenteel een dijk van lokaal gewonnen klei getest. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd en..

Lees verder

Ver Vooruit, Vandaag Versnellen

Wendbaarheid is belangrijker dan ooit. Onze omgeving verandert snel en de onvoorspelbaarheid neemt toe. De maatschappelijke uitdagingen zijn gigantisch en complex, en vergen een integrale aanpak vanuit een systeembenadering. Wij moeten de langzame processen van bodemdaling, zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoeren en waterkwantiteit en -kwaliteit vertalen naar de relevantie voor vandaag.


Ver vooruit kijken hoort bij de digitale ontwikkelingen die ons in een revolutionair andere wereld kunnen brengen. En alhoewel het onmogelijk is deze wereld scherp te stellen, zijn we overtuigd van de noodzaak om te versnellen op datamanagement, softwareontwikkeling en modellering.


Ver vooruit kijken hoort bij het bewustzijn over (inter)nationale ontwikkelingen in de wereld en samenlevingen waarin we werkzaam zijn. We willen onze positie in het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem versneld versterken. Het brengt ons ook naar nieuwe delen van de wereld waar we met onze unieke kennis een bijdrage kunnen en willen leveren aan duurzaam, veilig en gezond leven.


Deltares zet haar werk met volle kracht voort. In onze nieuwe Strategische Agenda ’22-25, Ver Vooruit, Vandaag Versnellen leest u welke accenten we de komende jaren zetten. Samen met u!

Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot

In de Deltagoot van Deltares wordt momenteel een dijk van lokaal gewonnen klei getest. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd en vervolgens onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm. De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking. De klei is gewonnen uit kwelders voor de kust van Delfzijl en uit havenslib uit de Eems-Dollard. Het Waterschap Hunze en Aa’s wil de lokaal gewonnen klei gebruiken om de zeedijk bij Kerkhovenpolder in Groningen te versterken tot een zogenoemde Brede Groene Dijk.


Met de resultaten uit deze proef kan het waterschap de benodigde laagdikte van de klei op de Brede Groene Dijk berekenen. Mogelijk vergroten de resultaten ook de voorspelbaarheid en toepasbaarheid van lokaal gewonnen dijkmateriaal in Nederland en in het buitenland.


Voor meer informatie:

Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot - Deltares

Voorspellen waterbeschikbaarheid met Grow with the Flow

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s door de klimaatverandering. Samen met Wageningen University and Research (WUR), twee waterschappen en private samenwerkingspartners is de afgelopen twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal platform waarin gegevens over de waterbeschikbaarheid op worden gevolgd en weersvoorspellingen worden meegenomen.


In een pilot starten dit jaar zes telers die op basis van de beschikbare informatie aan de slag gaan. De resultaten van deze proef worden aan het eind van het oogstseizoen gepresenteerd en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het platform. Akkerbouwer Hardeman uit Harskamp, een van de telers die meedoen aan de pilot zegt hierover: “Ik verwacht met dit systeem veel beter inzicht te krijgen in de waterbeschikbaarheid per perceel. Daarmee kan ik slimmer beregenen en mogelijk ook water besparen.”


Telers krijgen inzicht in eigen waterhuishouding. Voorspellen waterbeschikbaarheid met Grow with the Flow. - Deltares


Meer informatie: Edwin.Snippen@deltares.nl


Nieuw WaterLOUPE 2.0.

Onlangs hebben we met Kimberly-Clark WaterLoupe 2.0. gelanceerd. Het is nu ook mogelijk om samen met gebruikers de fysieke, ecologische, economische, sociale en politieke geschiktheid van een verscheidenheid aan maatregelen te evalueren. De onderliggende kennis maakt het mogelijk om de beste strategie te kiezen om de risico’s van waterschaarste te verkleinen.


Samen met Kimberly-Clark maakten we in 2017 het platform WaterLOUPE om de uitdagingen rondom waterschaarste in verschillende regio’s en voor verschillende sectoren in kaart te brengen. Hier wordt kennis over de beschikbaarheid van zoetwater in rivierbekkens gecombineerd met sociale, economische en klimaatfactoren, op lokaal niveau. Kwetsbaarheid van sectoren speelt een grote rol in de berekening van de risico’s. Alles op een gebruiksvriendelijk dashboard. Het platform is de afgelopen jaren o.a. gebruikt in stroomgebieden rond grote steden als Cali (Colombia), Sao Paulo (Brazilië) en Kaapstad (Zuid-Afrika).


Bedrijven met een ambitie op water stewardship zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling. Neem daarvoor contact op met


Sophie.Vermooten@deltares.nl

WaterLoupe (deltares.nl)