Aan de slag met flexibele drinkwaterwinningen

Klimaatverandering, meer watervragers en grotere druk op de ruimte: hoe voorzien we Nederland ook de komende decennia van voldoende schoon drinkwater? Een zoektocht naar flexibele drinkwaterwinningen, met inspirerende toekomstconcepten. Voor en door professionals die zich bezig houden met de drinkwatervoorziening.

Lees de onderzoeksresultaten